Postkapitalisme

Een duurzaam economisch alternatief voor de vrije markt-economie

Een economisch stelsel is niet een van nature bepaald gegeven, maar het resultaat van menselijke keuzen. Het enige bestaansrecht van zo'n stelsel is de zorg voor een leven in redelijke welvaart en welzijn voor alle mensen, in respect voor natuur en milieu. De mens is er niet voor de economie, maar de economie voor de mens.En de keuze voor een economisch stelsel van private winst en platte zelfverrijking, gebaseerd op vervreemding van de opbrengst uit de arbeid van anderen, het leegroven van onze planeet en de vergiftiging van het(leef)milieu, behoort tot een van de schandelijkste daden uit de geschiedenis van de mens, en dient door een humane, rechtvaardige en ecologisch verantwoorde economie vervangen te worden

Over deze site

Deze site wil een forum zijn voor discussies over economische alternatieven en hoe die te bereiken, alternatieven voor de vrije markteconomie - het kapitalisme dus -, in zijn huidige vorm ook wel het neoliberalisme genoemd. 

Daarbij gaat het niet om alternatieven in de zin van deeloplossingen binnen de kaders die door het neoliberalisme worden toegestaan en gedoogd, en die dus in werkelijkheid deze economische structuur en de ermee samenhangende problemen alleen maar bestendigen. Met een alternatief bedoelen we op deze site een wereldwijde vorm van postkapitalisme, dat wil zeggen een economische democratische structuur:

1. die het kapitalisme kan verdringen, het dus kan beëindigen, en 

2. waarin de productiekrachten zo productief zijn dat ze de mens wereldwijd
welvaart en welzijn brengen in plaats van hem en de natuur uit te buiten, zoals nu wereldwijd in het neoliberalisme het geval is.

Waarom

De zoektocht naar zo'n vorm van postkapitalisme is noodzakelijk omdat de maatschappelijke en ecologische problemen waar de wereld mee kampt, in hoofdzaak worden teweeggebracht en voortdurend verder verdiept door het kapitalisme/neoliberalisme, en omdat er nog geen postkapitalistische alternatieven zijn. Zolang dit economisch stelsel het wereldtoneel domineert, zullen deze problemen alleen maar dieper worden en dus niet tot een oplossing kunnen komen.

Hoe?  

Deze website wil iedereen de gelegenheid bieden om gedachten, suggesties en voorstellen naar voren te brengen over een postkapitalistische economie en de weg ernaar toe. Als startpunt van deze discussie wordt aangeraden het min of meer uitgewerkte postkapitalistisch alternatief te lezen en de weg ernaar toe in twee van onze boeken *) (Zie rechts bij deze site het menu De betreffende boeken).  

Met behulp van de knop samenvatting , kan de lezer een samenvatting openen en zo kennis nemen van dat alternatief. In die samenvatting worden de belangrijkste thema's en items uit die boeken inzake het onvermijdelijke onheil van het kapitalisme/neoliberalisme en de noodzaak van een postkapitalistisch alternatief in het kort besproken. Omdat het startpunt van de gedachtewisseling het postkapitalistisch alternatief uit beide boeken is, kan de bezoeker van deze site die aan deze samenvatting voorbij gaat, waarschijnlijk niet vruchtbaar aan de discussie deelnemen.

Onder de knop Links verwijzen we naar andere websites. Bij de knop Forum kan de lezer gedachten, suggesties en kritiek met betrekking tot ons postkapitalistisch alternatief van m.n. anderen daarop, lezen. Zie ook nog de knop Aanraders,  die de lezer voert  naar literatuur die het postkapitalisme dicht benadert. Tenslotte, maar niet in het minst, mensen die (voor langere tijd) hun medewerking aan deze website of aan de uitwerking van de discussie-uitkomsten willen verlenen, zijn van harte welkom en kunnen hun bereidheid kenbaar maken in het gastenboek of ons daarover mailen. 

Onder de andere knoppen vind u recenter toegevoegd werk: enkele videofilms van omroep OHM, drie boeken en deze site in het Frans en/of Engels.

_____________________________________

* Versteijnen, J., 2004, Een economie waar iedereen bij wint, Papieren Tijger, Breda. Versteijnen, J., Bram Snoek, Als het tij verloopt moet men de bakens verzetten, www.DEuitgeverij.nl Den Haag. (Zie elders op deze website.)

 

 

 

 

 

Omhoog Terug