HOE DAN WEL

 

HET POSTKAPITALISME

 

Een economisch stelsel is niet een van nature bepaald gegeven, maar het resultaat van menselijke keuzen. Het enige bestaansrecht van zo'n stelsel is de zorg voor een leven in redelijke welvaart en welzijn voor alle mensen, in respect voor natuur en milieu. En de keuze voor een economie van private winst en platte zelfverrijking, gebaseerd op ver-vreemding van de opbrengst uit de arbeid van anderen, het leegroven van onze planeet en de vergiftiging van het (leef)milieu, behoort tot een van de schandelijkste daden uit de geschiedenis van de mens, en dient door een humane, rechtvaardige en ecologisch verantwoorde economie vervangen te worden

 

 

 

 

Over deze site

 

Deze site wil een forum zijn voor discussies over economische alternatieven en hoe die te bereiken, alternatieven voor de vrije markteconomie - het kapitalisme dus -, in zijn huidige vorm ook wel het neoliberalisme genoemd. Daarbij gaat het niet om alternatieven in de zin van deeloplossingen binnen de kaders die door het neoliberalisme worden toegestaan en gedoogd, en die dus in werkelijkheid deze economische structuur en de ermee samenhangende problemen alleen maar bestendigen. Met een alternatief bedoelen we op deze site een wereldwijde vorm van postkapitalisme, dat wil zeggen een economische democratische structuur:

1. die het kapitalisme kan verdringen, het dus kan beëindigen,
en 

2. waarin de productiekrachten zo productief zijn dat ze de mens wereldwijd welvaart en welzijn brengen in plaats van hem en de natuur uit te buiten, zoals nu wereldwijd in het neoliberalisme het geval is.

 


 

Waarom

 

 


De zoektocht naar zo'n vorm van postkapitalisme is noodzakelijk omdat de maatschappelijke en ecologische problemen waar de wereld mee kampt, in hoofdzaak worden veroorzaakt en voortdurend verder verdiept door het kapitalisme/neoliberalisme, en omdat er nog geen postkapitalistische alternatieven zijn. Zolang dit economisch stelsel het wereldtoneel domineert, zullen deze problemen alleen maar dieper worden en dus niet tot een oplossing kunnen komen.


Hoe?

 

 

 

Deze website wil iedereen de gelegenheid bieden om gedachten, suggesties en voorstellen naar voren te brengen over een postkapitalistische economie en de weg ernaar toe, om zo gezamenlijk een deugdelijk alternatief uit te kunnen werken. Als startpunt stellen we voor het min of meer uitgewerkte postkapitalistisch alternatief en de weg er naar toe, die de initiatiefnemers van deze website eerder hebben uitgewerkt in hun boeken "Een economie waar iedereen bij wint" en "Als het tij verloopt moet men de bakens verzetten".

Met behulp van de knoppen rechts in het menu op deze pagina kan de lezer de tekst van deze twee boeken openen, naar believen downloaden en zo van dat alternatief kennis nemen.
 
En om dié lezer tegemoet te komen die de behoefte heeft zich aan de hand van 'Aanraders' wat sneller in deze twee boeken te oriënteren, worden onder de knop "De economische orde die niet in orde is", de belangrijkste thema's en items inzake (de noodzaak van) een postkapitalistisch alternatief nog eens in kort bestek besproken en van verwijzingen naar de tekst van die twee boeken voorzien. Bovendien vindt de lezer hier te zijner tijd als de discussie vordert ook tekstverwijzingen in verband met zaken die van belang zijn op weg naar dat postkapitalisme.
 
Onder de knop "Links" verwijzen we naar andere websites, en "Aanraders" staat voor enkele literatuurbronnen die ook van belang zijn. En met het aanklikken van de knop "Gastenboek" krijgt de lezer letterlijk en figuurlijk de ruimte om eigen gedachten, suggesties en kritiek met betrekking tot ons postkapitalistisch alternatief en/of de reacties van anderen daarop, naar voren te brengen, al dan niet anoniem. Het ligt in de bedoeling deze meningen te zijner tijd te bundelen, en te bezien welke consequenties en suggesties zij bevatten voor de uitwerking van een postkapitalistisch alternatief.

Tenslotte, maar niet in het minst, mensen die (voor langere tijd) hun medewerking aan deze website en de zaak van het postkapitalisme willen verlenen, zijn van harte welkom. Ze dienen zich per email op te geven (r.min@hetnet.nl) en krijgen dan van ons een usernaam en paswoord. Bovenin rechts kun je je dan inloggen; bij "Aanmelden".

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Omhoog Terug