Onlangs verscheen van auteur Jo Versteijnen het boek "Ooit is het welletjes - Des pennings klank verdooft alle rede". *)

 

De financiële en economische crisis van nu heeft al veel auteurs, vooral natuurlijk economen van allerlei pluimage, verlokt een boekje open te doen over het grootste wereldwijde economische onheil ooit. In een veelheid van analyses, adviezen en raadgevingen dragen ze allemaal een steentje bij aan een verheldering van het waarom van die crisis, en aan aanwijzingen aan politici voor een weg naar economisch herstel. Maar bij alle verscheidenheid aan adviezen blijken toch twee uitgangspunten gemeenschappelijk en onomstotelijk: de schuld van duizenden miljarden dollars, veroorzaakt door roekeloze bankiers en graaiers op Wall Street, moet worden overgenomen en betaald door de slachtoffers, het volk wereldwijd. En het tweede uitgangspunt-  hiermee samenhangend  - is dat de status van de "vrije" markt ten gronde en onvoorwaardelijk boven alle kritiek is verheven.

 

In zijn "Ooit is het welletjes" laat Jo Versteijnen zien dat dit, wat hij noemt marktfundamentalisme, voert tot politieke en economische maatregelen die leiden tot herstel van die zogenaamde vrije markt, en tot het opnieuw leven inblazen van al die mechanismen die in die markt in het verleden onvermijdelijk hebben geleid tot crises, en dat in de toekomst ook zullen doen. Kennelijk mag niemand geloven dat die crises signalen zijn van het overlijden van de ongecontroleerde "vrije" markt. "De vrije markt is goed" wordt ons nog steeds voorgehouden als een onaantastbaar dogma, afgeschermd van elk debat of kritiek.

 

Volgens de auteur is deze voorstelling van zaken onderhand "welletjes". Het is de hoogste tijd voor een andere economie, een sociaalecologisch alternatief dat de "vrije" markt effectief kan uitdagen en vervangen. In termen van het boek:

"De volledige ontplooiing van de productie van goederen en diensten binnen de draagkracht van het milieu, het einde van de uitbuiting van mens en planeet, en de wereldwijde invoering van rechtvaardige en gelijke inkomens en bestaanszekerheid, zijn de drie grote zegeningen van het sociaalecologisch alternatief."

De auteur somt niet alleen de doelstellingen van dat economisch alternatief op, hij gaat ook in op de economische structuur die dat mogelijk moet maken, een structuur waarin er geen geld meer omgaat in de productie en het inkomen gestalte krijgt in een periodiek budget. Hij geeft ook een schets van de weg die daarnaar leidt.

 

Deze opvattingen en ideeën worden ontvouwd in een briefwisseling tussen de auteur en een lezer van zijn eerdere boeken, en is gebundeld in "Ooit is het welletjes".

Het leent zich uitstekend als een voorbeeld van hoe men geheel anders over economie

kan denken dan in termen van vrije markteconomie. Het wil een aanzet geven tot de noodzakelijke discussie en publieke meningsvorming over economische alternatieven, voorbij de vrije markt.

 

Het boek is verkrijgbaar bij iedere reguliere boekhandel en bij de auteur zelf: j.versteijnen@tele2.nl  De prijs is euro 16.-

__________________________________________

*Artikel in een Zwijndrechts Weekblad.

 

 

Omhoog Terug