De boeren

De boeren zijn in de oude en de nieuwe situatie van het grootste belang voor de voedselvoorziening. Dat moet ook veilig gesteld worden in de overgangssituatie, want anders komt er...Meer hongersnood. Hoe? De boeren stoppen in de oude situatie, omdat er niets meer te verdienen valt maar wel meer schulden opbouwen bij de banken, en produceren dan ook geen voedsel meer. Het oude kapitalisme draait hen de nek om, dat is al aan de gang.
Nieuwe boeren in het postkapitalisme zijn er nog niet en dus komt er hongersnood. Zo moet het dus niet. Wat te doen? Als het oude systeem bezig is in te storten dan moeten de boeren al overgaan naar het postkapitalisme. Dan bouwen ze geen schulden meer op en met de banken die achter hen aanjagen en hen uitpersen hebben ze dan niets meer te maken, omdat ze zelf leven van hun periodiek budget en de boerderij vervalt aan de gemeenschap in plaats van aan de bank.
Ze kunnen dan rustig verder boeren en blijven wonen waar ze dat deden. Niets aan de hand dus. Sterker nog, omdat ze dan geen lonen hoeven te betalen kunnen ze gerust iemand aannemen die hen helpt met het vele werk dat er te doen is. Zo helpen ze ook nog mee om de tijdelijke werkeloosheid die ontstaat bij het ineenstorten van het oude kapitalisme op te vangen. Die werkers op de boerde-rijen leven immers ook van hun eigen periodieke budgetten.
Gaan we er vanuit dat de overgangstijd, de ombouw dus, zo'n twee jaar in beslag neemt en niet langer, omdat er zo aan meegeholpen wordt om het oude systeem z'n inkomsten al gedeeltelijk te ontnemen, dan zullen de eerste stappen voor deze economische revolutie ook al twee jaren van te voren in gang moeten worden gezet.

Het kan wel eens blijken dat de hypotheekproblemen in Amerika de eerste aanzet zullen blijken te zijn tot de grote economische revo-lutie. Dan hebben we nog maar een paar jaren te gaan tot deze economische omwenteling. Er kan dan ingeschat worden dat de eerste stappen tot verandering gezet zullen moeten worden in b.v. 2013 en 2014, nog niet voor de hele wereld maar wel voor Amerika en het westelijk halfrond. Als er inderdaad en zeer grote oorlog komt en dit werelddeel dan geheel afgescheiden zal zijn van de rest van de wereld dan kan dit als eerste deze omslag maken. Wellicht ook moeten maken, immers oorlog kost veel geld en als er geen geld of dekking is dan stort het kapitalisme ineen en dan moeten de grote stappen tot verandering gezet worden.(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

bram1234, 07-02-08, 13:28, 1 decennium geleden: De boeren
De boeren zijn in de oude en de nieuwe situatie van het grootste belang voor de voedselvoorziening. Dat moet ook veilig gesteld worden in de overgangssituatie, want anders komt er hongersnood. Hoe? De boeren stoppen in de oude situatie, omdat er niets meer te verdienen valt maar wel meer schulden opbouwen bij de banken, en produceren dan ook geen voedsel meer. Het oude kapitalisme draait hen de nek om, dat is al aan de gang.
Nieuwe boeren in het postkapitalisme zijn er nog niet en dus komt er hongersnood. Zo moet het dus niet. Wat te doen? Als het oude systeem bezig is in te storten dan moeten de boeren al overgaan naar het postkapitalisme. Dan bouwen ze geen schulden meer op en met de banken die achter hen aanjagen en hen uitpersen hebben ze dan niets meer te maken, omdat ze zelf leven van hun periodiek budget en de boerderij vervalt aan de gemeenschap in plaats van aan de bank.
Ze kunnen dan rustig verder boeren en blijven wonen waar ze dat deden. Niets aan de hand dus. Sterker nog, omdat ze dan geen lonen hoeven te betalen kunnen ze gerust iemand aannemen die hen helpt met het vele werk dat er te doen is. Zo helpen ze ook nog mee om de tijdelijke werkeloosheid die ontstaat bij het ineenstorten van het oude kapitalisme op te vangen. Die werkers op de boerde-rijen leven immers ook van hun eigen periodieke budgetten.
Gaan we er vanuit dat de overgangstijd, de ombouw dus, zo'n twee jaar in beslag neemt en niet langer, omdat er zo aan meegeholpen wordt om het oude systeem z'n inkomsten al gedeeltelijk te ontnemen, dan zullen de eerste stappen voor deze economische revolutie ook al twee jaren van te voren in gang moeten worden gezet.

Het kan wel eens blijken dat de hypotheekproblemen in Amerika de eerste aanzet zullen blijken te zijn tot de grote economische revo-lutie. Dan hebben we nog maar een paar jaren te gaan tot deze economische omwenteling. Er kan dan ingeschat worden dat de eerste stappen tot verandering gezet zullen moeten worden in b.v. 2013 en 2014, nog niet voor de hele wereld maar wel voor Amerika en het westelijk halfrond. Als er inderdaad en zeer grote oorlog komt en dit werelddeel dan geheel afgescheiden zal zijn van de rest van de wereld dan kan dit als eerste deze omslag maken. Wellicht ook moeten maken, immers oorlog kost veel geld en als er geen geld of dekking is dan stort het kapitalisme ineen en dan moeten de grote stappen tot verandering gezet worden.

Forum | Omhoog
Omhoog Terug