De nieuwe rechtvaardige economie

De nieuwe rechtvaardige economie

Deze economie gaat uit van twee pijlers die verder uitgewerkt zullen moeten worden.

...Meer

Deze pijlers zijn de meerwaardevorming/winstvorming verwijderen uit het productieproces en een periodiek budget.

De vermeende vermogens die er op papier wellicht nog zijn, zeker in het begin van het nieuwe systeem, gaan niet naar de kinderen of anderszins, maar terug naar de gemeenschap. Het erfrecht vervalt dus automatisch, want dat is vermogensophoping, met dien verstande dat de gemeenschap de enige erfgenaam is. Overgehevelde vermogens dienen mede voor verdere betalingen van het periodiek budget.

Wat de banken betreft, ze verdwijnen, maar het betalingsverkeer vanwege het periodiek budget blijft, maar onder controle van b.v. de centrale bank en ook zonder meerwaarde-vorming/winst. Het is dus zuiver een dienst van de gemeenschap aan zichzelf.

Een voorbeeld: Het wonen:

Met kan op verschillende manieren wonen, in economische zin, te weten:

Het huren van een coöperatie, vereniging of iets dergelijks.

Het huren van een particulier.

Het wonen in een (eigen) woning (van de bank) met hypotheek/schuld.

Het wonen in en eigen huis zonder schuldenlast.

Wat gebeurt er in deze gevallen in een rechtvaardige postkapitalistische economie?

In alle gevallen valt de meerwaardevorming, de winstvorming, weg, en ook de belastingen, zowel die te betalen zijn, zoals het huurwaardeforfait e.d., als ook die te ontvangen zijn, de hypotheekaftrek dus.

De woningcorporatie is gebaseerd op geld van de gemeenschap en kan direct terug-geprivatiseerd worden en dus terug naar de gemeenschap. De meerwaardevorming doet er niet meer toe en belastingen ook niet. Omdat de mensen daar ook een periodiek budget krijgen, van de gemeenschap, worden er ook geen lonen en belastingen en premies betaald en daarmee blijven alleen de kale huren over, de echte prijzen van de woningen dus. Vaak zijn die in dertig jaar al afbetaald en kosten ze allang niets meer, zodat de huur dan ook nul is. Echter er zijn geen schuldeisers meer, de banken dus, want die zijn er niet meer, omdat ook zij niet zonder de meerwaardevorming kunnen leven. Ergo, ook voor de jongere huizen geld hetzelfde, de huur komt op nul uit en de woning is en was al aan de gemeenschap.

Het huren van een particulier gaat ook zonder meerwaardevorming/winst en zonder belastingen. Voor de verhuurder is het dan ook niet meer interessant om te verhuren, immers wel de risico's van reparatie b.v. en niet meer de winst. De huurder wordt nog steeds beschermd en de verhuurder kan nu kiezen of het huis behouden of het overdragen aan de gemeenschap, waarna hij van alle lasten bevrijd is. Zelf ontvangt hij het periodiek budget en heeft de extra inkomsten dan ook niet nodig. Bij zijn dood gaat deze woning over nar de gemeenschap, omdat het erfrecht er niet meer is.

 

Het eigen huis met hypotheek heeft geen schuldeiser meer, de bank, en dus geen schuld en belastingmaatregelen zijn er ook niet meer en dus is ook het eigen huis met schuld nu schuldenvrij en kan men kiezen of om het te behouden met de lasten die dat met zich meebrengt aan onderhoud, of het over te dragen aan de gemeenschap en van de lasten af te zijn. Men kan er in blijven wonen zolang men wil, net als bij de huurwoningen.

Het eigen huis zonder schuld is niet meer onderworpen aan belastingmaatregelen, dus geen huurwaardeforfait en 4% vermogensafdracht. De werkelijke waarde is gezakt tot nul omdat er geen kopers meer zijn, waarom zouden ze ook? Ook hier kan men kiezen om het huis te houden en zelf voor de onderhoudskosten op te draaien of om het af te staan aan de gemeenschap en geen kosten te hebben. Ook zij kunnen in hun huis blijven wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

bram1234, 27-02-08, 14:59, 9 jaren geleden: xxxx

De nieuwe rechtvaardige economie

Deze economie gaat uit van twee pijlers die verder uitgewerkt zullen moeten worden.

Deze pijlers zijn de meerwaardevorming/winstvorming verwijderen uit het productieproces en een periodiek budget.

De vermeende vermogens die er op papier wellicht nog zijn, zeker in het begin van het nieuwe systeem, gaan niet naar de kinderen of anderszins, maar terug naar de gemeenschap. Het erfrecht vervalt dus automatisch, want dat is vermogensophoping, met dien verstande dat de gemeenschap de enige erfgenaam is. Overgehevelde vermogens dienen mede voor verdere betalingen van het periodiek budget.

Wat de banken betreft, ze verdwijnen, maar het betalingsverkeer vanwege het periodiek budget blijft, maar onder controle van b.v. de centrale bank en ook zonder meerwaarde-vorming/winst. Het is dus zuiver een dienst van de gemeenschap aan zichzelf.

Een voorbeeld: Het wonen:

Met kan op verschillende manieren wonen, in economische zin, te weten:

Het huren van een coöperatie, vereniging of iets dergelijks.

Het huren van een particulier.

Het wonen in een (eigen) woning (van de bank) met hypotheek/schuld.

Het wonen in en eigen huis zonder schuldenlast.

Wat gebeurt er in deze gevallen in een rechtvaardige postkapitalistische economie?

In alle gevallen valt de meerwaardevorming, de winstvorming, weg, en ook de belastingen, zowel die te betalen zijn, zoals het huurwaardeforfait e.d., als ook die te ontvangen zijn, de hypotheekaftrek dus.

De woningcorporatie is gebaseerd op geld van de gemeenschap en kan direct terug-geprivatiseerd worden en dus terug naar de gemeenschap. De meerwaardevorming doet er niet meer toe en belastingen ook niet. Omdat de mensen daar ook een periodiek budget krijgen, van de gemeenschap, worden er ook geen lonen en belastingen en premies betaald en daarmee blijven alleen de kale huren over, de echte prijzen van de woningen dus. Vaak zijn die in dertig jaar al afbetaald en kosten ze allang niets meer, zodat de huur dan ook nul is. Echter er zijn geen schuldeisers meer, de banken dus, want die zijn er niet meer, omdat ook zij niet zonder de meerwaardevorming kunnen leven. Ergo, ook voor de jongere huizen geld hetzelfde, de huur komt op nul uit en de woning is en was al aan de gemeenschap.

Het huren van een particulier gaat ook zonder meerwaardevorming/winst en zonder belastingen. Voor de verhuurder is het dan ook niet meer interessant om te verhuren, immers wel de risico's van reparatie b.v. en niet meer de winst. De huurder wordt nog steeds beschermd en de verhuurder kan nu kiezen of het huis behouden of het overdragen aan de gemeenschap, waarna hij van alle lasten bevrijd is. Zelf ontvangt hij het periodiek budget en heeft de extra inkomsten dan ook niet nodig. Bij zijn dood gaat deze woning over nar de gemeenschap, omdat het erfrecht er niet meer is.

 

Het eigen huis met hypotheek heeft geen schuldeiser meer, de bank, en dus geen schuld en belastingmaatregelen zijn er ook niet meer en dus is ook het eigen huis met schuld nu schuldenvrij en kan men kiezen of om het te behouden met de lasten die dat met zich meebrengt aan onderhoud, of het over te dragen aan de gemeenschap en van de lasten af te zijn. Men kan er in blijven wonen zolang men wil, net als bij de huurwoningen.

Het eigen huis zonder schuld is niet meer onderworpen aan belastingmaatregelen, dus geen huurwaardeforfait en 4% vermogensafdracht. De werkelijke waarde is gezakt tot nul omdat er geen kopers meer zijn, waarom zouden ze ook? Ook hier kan men kiezen om het huis te houden en zelf voor de onderhoudskosten op te draaien of om het af te staan aan de gemeenschap en geen kosten te hebben. Ook zij kunnen in hun huis blijven wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Forum | Omhoog
Omhoog Terug