mensenrechten

Het postkapitalisme zonder de noodzaak om geld te verwerven uit de productie is de beste manier om de mensenrechten te waarborgen, omdat de rechtsongelijkheid die voortkomt uit het verwerven van...Meer meer of minder geld uit de productie wegvalt.
Daarmee zijn we voorbij aan de logica die binnen het oude systeem werkt en die vorm kreeg binnen b.v. het socialisme of het liberalisme. Dezen zijn daarmee overbodig geworden. De gevolgen als vakbonden of organisaties van werkgevers en bijbehorende politieke partijen en actiegroepen behoren dan ook automatisch tot het verleden, omdat ze geen functie meer hebben.(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

bram1234, 03-03-08, 12:19, 9 jaren geleden: mensenrechten
Het postkapitalisme zonder de noodzaak om geld te verwerven uit de productie is de beste manier om de mensenrechten te waarborgen, omdat de rechtsongelijkheid die voortkomt uit het verwerven van meer of minder geld uit de productie wegvalt.
Daarmee zijn we voorbij aan de logica die binnen het oude systeem werkt en die vorm kreeg binnen b.v. het socialisme of het liberalisme. Dezen zijn daarmee overbodig geworden. De gevolgen als vakbonden of organisaties van werkgevers en bijbehorende politieke partijen en actiegroepen behoren dan ook automatisch tot het verleden, omdat ze geen functie meer hebben.

Forum | Omhoog

Reacties

Rik Min , 13-03-08, 00:16, 9 jaren geleden, Ik geloof dit niet....
Ik geloof dit niet. Dit is idealisme. Zo werkt de evolutie van de wereld niet. Ook niet de evolutie van de revolutie die dan aan het kapitalistische systeem van privaat kapitaal een eind moet maken. Het kapitalistische systeem moet vervangen worden door een ander systeem. Dat kan alleen maar een systeem zijn waar winst op kapitaal niet meer tot nog meer privaat kapitaal leidt. En waar privaat kapitaal (langzaam of snel) zal moeten worden 'afgepakt', net zoals grootgrondbezitters in de loop van 200 jaar hun grond in Nederland zijn kwijtgeraakt. (Welke overigens nu weer in handen is van de Rabobank.) De productiemiddelen komen dus onafwendbaar in handen van de overheid; waardoor er democratische controle over de investeringen ontstaat. En dat wordt nu eenmaal socialisme genoemd.
Omhoog Terug