Geen wereldmarkt meer maar regio's

In het postkapitalisme is het niet meer nodig, en ook schadelijk voor het milieu, om massagoederen over de wereld te verslepen. Dat komt dan ook grotendeels ten einde. Er zijn...Meer niet veel grote havens,schepen en overslag-ondernemingen meer nodig. Regionalisering wordt troef. De productie van alles vindt zo dicht mogelijk bij de grootste bewonerscentra plaats met als gevolg kleine vervoersafstanden van de productiemidddelen naar de verbruikers en dus ook automatisch met de minste vervuiling tijdens het transport. Iets dat nu niet ter zake lijkt te doen.(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

bram1234, 07-03-08, 10:51, 9 jaren geleden: Geen wereldmarkt meer maar regio's
In het postkapitalisme is het niet meer nodig, en ook schadelijk voor het milieu, om massagoederen over de wereld te verslepen. Dat komt dan ook grotendeels ten einde. Er zijn niet veel grote havens,schepen en overslag-ondernemingen meer nodig. Regionalisering wordt troef. De productie van alles vindt zo dicht mogelijk bij de grootste bewonerscentra plaats met als gevolg kleine vervoersafstanden van de productiemidddelen naar de verbruikers en dus ook automatisch met de minste vervuiling tijdens het transport. Iets dat nu niet ter zake lijkt te doen.

Forum | Omhoog
Omhoog Terug